Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som ikke har grunnskole og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Etter Opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2  har voksne rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Alle som er over 16 år og som trenger det har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov.

Tjøme kommune samarbeider med Tønsberg Voksenopplæring om grunnskoletilbud for voksne.

Med et fullverdig vitnemål for voksne fra grunnskolen kan du søke Fylkeskommunen om videregående opplæring. Du må ha karakterer i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag fra grunnskolen. Ifølge Opplæringslovens § 4A-3 kan retten utløses etter søknad for voksne som fyller 25 år i året de søker og som ikke tidligere har fullført videregående skole. Karrierveiledningssenteret i Vestfold har gratis generell veiledning om utdanning og yrker for ungdom og voksne.

Behov for behandling hos logoped

Behandling av logoped er hjemlet i Opplæringslova §4A-2. Det skal ligge en sakkyndig vurdering til grunn for å få et tilbud. Søknad sendes:

                    Tjøme kommune, Oppvekst og kultur, Rødsgt. 36, 3145 Tjøme

Tjøme kommune har ikke ansatt egen logoped. Kommunen gir derfor avslag på søknaden, som så sendes videre til NAV Helseforvaltning.

NAV Helseforvaltning vurderer om vilkårene for stønad etter folketrygdloven er oppfylt, og sender vedtaket til bruker.

Spørsmål om voksenopplæring kan rettes til fagkonsulent, Oppvekst og kultur,           telefon 33 06 78 32.

Sist endret 22.05.2012

Se også

Hovedside (1)
Relaterte nettsteder (1)
Lover (1)
Eksterne linker
Login for redigering