Omsorgstjenester

Tjøme frivilligsentral

 

 

Har du behov for omsorgstjenester kan du få hjelp hos kommunen. Disse tjenestene kan vere stell, tilsyn og praktisk hjelp i hjemmet, men også andre daglige gjøremål. I lovverket er omsorgtjenestene knyttet til Sosialtjenesteloven §4

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
Eldre brukere kan bo hjemme så lenge som mulig ved å benytte hjemmehjelp og/eller hjemmesykepleie.

Andre tjenester:


  • Psykisk helse
  • Rusmiddelmisbrukere
  • Trygghetsalarm 
Sist endret 26.03.2015

Se også

Login for redigering