Renovasjon

søppeldunk
Søppeldunk

Renovasjon  
Det er Vesar (Vestfold Ressurs og Avfall) som har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger, hytter og fritidseiendommer i Tjøme kommune.

Det er innført kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdninger.

Mottak av avfall.
Gjenvinningsstasjonen på Lofterødpå Nøtterøy er for privat husholdningsavfall. Næringsavfall henvises til annet godkjent mottak for eksempel Rygg Gjenvinningsstasjon.

Kommunens renovasjonsordning består av henting av bioavfall hver uke, plast, papir/papp/kartong og restavfall hver 3. uke, samt glass-/metallemballasje hver 6. uke. 

Miljøstasjon for miljøfarlig avfall finner du ved kommunehuset. Du må ha nøkkel for å kunne sette fra deg slikt avfall, og den får du utlevert ved henvendelse i servicetorget. Kommunen er pålagt å holde miljøstasjonen låst. Våre åpningstider er kl. 08.00-15.30 for avhenting av nøkkel til miljøstasjonen.

På sidene til VESAR finner du blant annet oversikt over gjenvinningsstasjoner i Vestfold, og miljøstasjoner (farlig avfall, tidligere kalt spesialavfall) i kommunene.
Spørsmål vedrørende renovasjon rettes til VESAR, tlf. 33 35 43 80.

Hentekalender
Det blir sendt ut en hentekalender til alle husstander i Tjøme kommune som angir hentedager for de forskjellige avfallsfraksjoner. Tilbud om grovavfall, evt. andre ordninger, vil stå i kalenderen. Følg med på denne! Dette er også tilgjengelig på Vesar sine hjemmesider.

Gjenvinningsstasjon
Tjøme har ikke egen fyllplass, men vi benytter Lofterød gjenvinningsstasjon på Nøtterøy. Her kan du levere søppel som ikke går inn under renovasjonsordningen eller som er av et så stort omfang at det er behov for å transportere det bort selv. Lofterød gjenvinningsstasjon har brukervennlige åpningstider med langåpning om mandagene. Åpningstider på Lofterød Gjenvinningsstasjon: Se Vesars informasjon på nettet.

Oppsamlingsutstyr for plastemballasje
Er du en av de som ønsker noe annet enn en perforert sekk til plastemballasje, kan du bestille en 240 L beholder med grått lokk.

Sist endret 10.05.2013

Se også

Login for redigering