Beredskap og sikkerhet

Her finner du informasjon om beredskap på ulike områder. I menyen til høyre finner du aktuelle linker. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider.

Tjøme kommune har en kriseledelse og et kriseteam som trer inn ved ulike kriser. Se link til høyre.

Kontaktinformasjon: sentralbordet: 33 06 78 00

Vakttelefon 995 51 975
Generelt gjelder at vi har 24 timers vaktordning som kan ringes ved alvorlige hendelser som vannlekkasje, naturkatastrofer (mye regn, flom, brann etc) og ting som har med liv og helse og gjøre. :

NØDNUMMER OG ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER:
Brann og større ulykker - 110
Politi og redningssentral - 112
Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon 112

Først på ulykkestedet:
• Ta ledelsen på skadestedet
• Tilkall hjelp på 113.
• Sikre skadestedet og de skadede.
• Gi livreddende førstehjelp

Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00
Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22 59 13 00

Sist endret 04.02.2013

Se også

Tjeneste (1)
Artikkel (1)
Login for redigering