Flytting

Flytting skal meldes til folkeregisteret ved likningskontoret. Fristen for å sende flyttemelding er senest åtte dager etter flyttingen.

Flyttingen skal meldes tillikningskontoret for den kommunen du flytter til, eller til likningskontoret for fraflyttingskommunen dersom du flytter til utlandet.

For å melde fra omflyttingen til privatpersoner kan du bruke et spesielt kort som du får på postkontoret. Kortet kan sendes portofritt.

Eier du en bolig/fritidsbolig på Tjøme som du selger, er det ikke nødvendig å levere flyttemelding eller å gi beskjed om overdragelsen til oss. Vi henter opplysninger om eiendomsoverdragelser på lokal matrikkel. 

Sist endret 18.09.2012

Se også

Skjema (1)
Login for redigering