Ordfører i Tjøme kommune - Bente K. Bjerke

Ordfører Bente K. Bjerke - Klikk for stort bilde

Innbyggerne i kommunen er viktig for meg. Det at folk trives og har det trygt, at barn og unge har gode oppvekst-vilkår og at de eldre har en meningsfull alderdom, er noe jeg har høyt på prioriteringslista. Jeg vil at det skal leveres gode tjenester til alle, og vi som politikere, sammen med kommunens administrasjon, skal være tilstede for alle i kommunen. Slik kan vi sikre at deres interesser blir godt ivaretatt. Ombudsmannsrollen er viktig, i tillegg til arbeidsgiverrollen vi har for de ansatte i kommunen.

Frivilligheten står sterkt på Tjøme, Brøtsø og Hvasser. Lag, foreninger, enkeltpersoner og ideelle organisasjoner bidrar i høy grad til trivsel i vårt lokalsamfunn. Jeg som ordfører vil vise at jeg setter stor pris på alle.

En ordfører er den lokale representanten i de fleste interkommunale selskap og Aser som vi har eierskap i. Det er en viktig oppgave og et stort ansvar; dette er verdier som forvaltes på vegne av alle innbyggerne.

I tiden fremover skal Tjøme forhandle med Nøtterøy om å danne en ny kommune sammen, i tråd med resultatet av folkeavstemningen i sept-15. Som leder av det lokale forhandlingsutvalget skal jeg legge til rette for en trygg prosess og et godt resultat på vegne av Tjøme Kommunes innbyggere. Jeg har stor tro på at vi vil få det til.

Næringsutvikling, samfunnsutvikling og annen verdiskaping vil fortsatt være satsingsområder for politisk ledelse i kommunen. Med Færder Nasjonalpark, nytt bygg på Verdens Ende (Nasjonalparksenteret), og alle gode krefter som drar i samme retning, så kan det bli mye spennende og positiv utvikling i Tjøme i årene som kommer.

Sammen med de øvrige politiske partiene i flertallskoalisjonen, Venstre, Tjømelista og Miljøpartiet de Grønne, vil jeg og mitt parti, Arbeiderpartiet, gjøre hva vi kan for at vår kommune til enhver tid er en god kommune å bo i, for alle.Bente Kleppe Bjerke

90016158
Sist endret 18.11.2015

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering