Mågerø

Kommunestyret vedtok i desember 2015 at Tjøme kommune skulle engasjere seg i statens avhendingsprosess for forsvarets eiendom på Mågerø. Tjøme kommune er reguleringsmyndighet og området er ikke vurdert i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel. Kommunestyret besluttet å sette ned en gruppe bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann for å bistå til en positiv prosess.

Prosessen ble beskrevet i 8 punkter:

1. Skifte Eiendom er orientert om forslag til prosess og fremdriftsplan, og stiller seg positive til forslaget

2. Møter med offentlige instanser. Tema: Friluftsinteresser og vern. Møter med blant annet Fylkesmannen i Vestfold og Miljødirektoratet.

3. Én til én møter med profesjonelle utbyggere. Tema: Utviklingspotensialet.

4. Møter med lokalt næringsliv og lokale aktører i området. Tema: Ønsker, behov og muligheter.

5. Én til én møter med virksomheter som kunne være aktuelle for å etablere seg. Private og offentlige. Tema: Muligheter.

6. Oppsummering av funn fra punkt 2 - 5. Sammenholde med kunnskapsgrunnlaget til Skifte Eiendom.

7. Orientere Skifte Eiendom om status i prosessen

8. Presentere resultater for kommunestyret.

 

Skifte Eiendom er løpende orientert om prosessen og har vært til stede på flere av møtene.

 

Nedenfor finnes “Kunnskapsgrunnlaget” som Skifte Eiendom har utviklet og notater fra møter som er blitt holdt.

 

Pr. januar 2017 er arbeidet med planprogram påbegynt.

 

 

Sist endret 27.11.2017

Se også

Login for redigering