Kontrollutvalget Tjøme kommune

Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat


Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat, VIKS, er et selskap der eierne ved stiftelsen er Vestfold fylkeskommune, og kommunene Hof, Holmestrand, Horten, Re, Sande og Tjøme. Senere har kommunene Andebu, Lardal, Larvik, Nøtterøy og Tønsberg kommet til.

VIKS er etablert som en egen juridisk enhet og har som formål å utøve sekretariatfunksjon for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold.

Bakgrunnen for etableringen av VIKS var dels et krav fra sentrale myndigheter
om å etablere et sekretariat som skulle være uavhengig både av kommunens administrasjon og revisjon, dels et ønske fra et klart flertall av fylkets kontrollutvalgsledere om å etablere et samarbeide om et sekretariat. Hensikten med dette var å etablere et kvalitetsmessig og kostnadseffektivt selskap til å betjene kontrollutvalgene i kommunene, framfor at den enkelte kommune selv skulle etablere en deltidsløsning.

VIKS er etablert i hensiktsmessige og trivelige lokaler på Revetal i Re kommune.

Formål
Formålet med selskapet er å utøve sekretariatfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det framgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner.

Selskapsform
Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid iht. KL`s § 27.
Selskapet er en egen juridisk person.

Deltakere
Selskapet har kommunene Sande, Hof, Holmestrand, Re, Horten, Tjøme, Lardal,
Larvik, Andebu, Nøtterøy og Tønsberg samt Vestfold fylkeskommune som deltakere.

Styret
Styret består av deltakernes kontrollutvalgsledere med hovedsaklig nestlederne som varamedlemmer.
Styreleder er Jan Nærsnes, Horten kommune. Nestleder er Harald Haug Andersen, Tønsberg kommune.

Administrasjon
Selskapet som er lokalisert på Revetal i Re kommune, har f.t. 3 ansatte:
Daglig leder Orrvar Dalby, rådgivere Heidi Wulff Jacobsen og Gaute Hesjedal.

Her finner du mer informasjon om kontrollutvalget i Tjøme kommune og møtedokumenter

Kontrollutvalgets møteplan for 2016 (PDF, 137 kB)

Se også

Login for redigering