Kommuneplanen for Tjøme 2015-2027 arealdelen

Kart over Tjøme kommune til bruk i annonsetekst reguleringsplaner. (Åpningsbilde i VG Innsyn). - Klikk for stort bilde

Kommuneplan, vedtatt av kommunestyret september 2015

Planen gjelder arealdelen av kommuneplanen.

Plankartet vil bli å finne på kommunens web-kart.

Til høyre finner du lenker til plankart, tegnforklaring og utfyllende bestemmelser.

Sist endret 01.03.2017

Se også

Artikkel (1)
Login for redigering