Færder kommune 2018

Ny kommune - Tjøme og Nøtterøy - Klikk for stort bilde

Tjøme kommune og Nøtterøy kommune har vedtatt samarbeid. 

Fra Tjøme kommunestyre 28.10.15 ble det oppnevnt et forhandlingsutvalg bestående av ordfører og varaordfører pluss én representant fra hver av de øvrige partiene i kommunestyret, alle med varamedlem.

Frp: Arild Einang med Bjørn Johansen som vara
Høyre: Monica H. Hagen med Gunstein Sundene som vara
Miljøpartiet De Grønne: Tor G. Birkeland med Randi H. Fjellberg som vara
Tjømelista: Pål P. Syse med Anne Lindgaard-Berntsen som vara
Arbeiderpartiet: Bente K. Bjerke med Siri Foyn som vara
Venstre: Carl-Erik Grimstad med Per Espen Fjeld som vara

 

 

Partssammensatt utvalg

Heraldikk

Fellesnemda

Ønsker du å følge utviklingen av samarbeidet mellom Tjøme kommune og Nøtterøy kommune finner du mer informasjon på samarbeidssiden.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gir råd og tips angående kommunesammenslåing. Formelle rammer i byggingen av ny kommune og veiledning om kommunereformen.

Følg tidligere utredning av Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme samarbeidet under

Utredning av TNT

Sist endret 03.05.2016
Login for redigering