Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Økonomiplan 2016-2019 vedtatt PDF, 2 MB

19.06.2015 Filtype
Økonomiplan 2015-2018 PDF, 2 MB

19.11.2014 Filtype
Økonomiplan 2013-2016 rådmannens forslag PDF, 598 kB

12.12.2007 Filtype
Vedtatt budsjett 2016 Tjøme kommune.pdf PDF, 3 MB

05.01.2016 Filtype
Rådmannens forslag til budsjett 2015 PDF, 2 MB

19.11.2014 Filtype
Protokoll FS 23112011 PDF, 229 kB

12.12.2007 Filtype
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 vedtatt PDF, 3 MB

10.01.2017 Filtype
Budsjett 2016 Vedtatt PDF, 3 MB

05.01.2016 Filtype
Budsjett 2015 vedtatt PDF, 2 MB

09.01.2015 Filtype
Budsjett 2014 vedtatt PDF, 2 MB

Budsjett 2014 ble vedtatt i kommunestyret 11.12.2013. Det ble gjort en rekke endringer sammenlignet med rådmannensforslag, disse fremgår av vedtaket

06.03.2014 Filtype
Budsjett 2013 vedtatt PDF, 815 kB

Budsjettet for 2013 ble vedtatt av kommunestyret 05.12.2013. Det ble gjort en del endringer sammenlignet med rådmannens forslag som framgår av vedtaket.

04.01.2013 Filtype
Budsjett 2013 Rådmannens forslag PDF, 781 kB

Rådmannens forslag til budsjett 2013 behandles i formannskapet 21. november og kommunestyret 5. desember.

14.11.2012 Filtype
Budsjett 2012 vedtatt detaljert drift PDF, 182 kB

12.12.2007 Filtype
Budsjett 2012 og øk.plan 2012-2015 vedtatt PDF, 570 kB

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 ble vedtatt med en del endringer sammenlignet med råmannens forslag.

09.01.2012 Filtype
Budsjett 2012 og øk.plan 2012-2015 rådmannens forslag PDF, 596 kB

15.11.2011 Filtype
Budsjett 2011 Tallbudsjett vedtatt PDF, 184 kB

05.10.2011 Filtype
Budsjett 2011 protokoll FS 24.11.2010 PDF, 146 kB

25.11.2010 Filtype
Budsjett 2011 og øk.plan 2011-2014 vedtatt PDF, 611 kB

27.12.2010 Filtype
2013-2016 vedtatt økonomiplan PDF, 598 kB

Økonomiplan 2013-2016 ble vedtatt av kommunestyret den 26. september 2012

12.12.2007 Filtype
Login for redigering