Publisert 21.11.2005

Tjøme historielag kom nylig ut med årets lokale publiksjon - "Barndomsminner fra Tjøme". I denne boken forteller Kristine Dybvik om sin barndom på Tjøme i 1930-årene.

Publisert 27.09.2005

Tjøme Historielag står for utgivelsen av boken med bilder fra Tjøme. Boken er å få kjøpt i Servicetorget for kr. 100,-.

Publisert 27.09.2005

Det er den lokale butikkdriften som er tema for dette heftet utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening.

Publisert 27.09.2005

Tysk okkupasjon av Tjøme 1940-1945.

Publisert 27.09.2005

Boken til Abraham Johansen med fortellinger om bygdeskikker, liv og levnet på Tjøme i gamle dager er til salgs i Servicetorget for kr. 60,-.

Publisert 27.09.2005

Heftet er utarbeidet av Kunstforeningen Verdens Endes Historiekomité, og er å få kjøpt i Servicetorget for kr. 50,-.

Publisert 27.09.2005

Heftet er utarbeidet av Kunstforeningen Verdens Endes Historiekomité, og er å få kjøpt i Servicetorget for kr. 50,-.

Publisert 27.09.2005

Heftet er utarbeidet av Kunstforeningen Verdens Endes Historiekomitè, og er å få kjøpt i Servicetorget for kr. 50,-.

Publisert 27.03.2015
TJØMEgammeltmenheltnytt

 

Fjellformasjonene i Mountmarka ble dannet for nærmere 300 millioner år siden, noen av steinene kan være opp til en milliard år gamle. Dette er historisk grunn.

Terje Kristiansen er vert i Færder nasjonalpark, og har en spesiell interesse for geologi og naturen som finnes der. Han er en av mange som fascineres Moutmarka.

Hellesmo, som er den indre delen av Moutmarka, har et kjent ra som strekker seg fra Langesund, dukker opp på Øysterøya og Vesterøya i Sandefjord, og videre ut til Hoftøya ved Færder. Forskere har anslått at dette beltet med stein, grus og leire slik det fremstår, trolig er 12.300 år gammelt.

Det er ismassene som har laget det. Isen begynte å trekke seg tilbake fra det danske fastlandet for rundt 20.000 år siden. Da ismassene nådde Tjøme-landet for 12.300 år siden stanset de opp. Her ble de liggende i mange år og formet landskapet her ute.


På hvilken måte?


Isbeltet var opptil tre kilometer tykt. Det lå og trykte på landskapet og formet det med sin enorme tyngde. Under isen var det store vannmasser med mye stein som slipte fjellet. Det ser man synlige bevis på i form av groper i fjellet, sier Kristiansen.


Det er foreløpig mulig at raet kan være enda eldre enn 12.300 år.
I tillegg finnes det en rekke forskjellige slags steiner å finne i Moutmarka. Disse er opptil en milliard år gamle og kommer fra store deler av Østlandet. Blant annet er det vanlig å finne gneis fra Tyrifjorden og rombeporfyr fra Holmestrand.

Dette og mye mer kan oppleves ved å delta på en guidet tur i Mountmarka.

Kristiansen ønsker at de som er og blir nysgjerrige og vil ha mer informasjon bare skal ta kontakt direkte på hans mobil 901 22 901 eller via mail fuglevakta@birdlife.no

Det vil bli arrangerte guidede turer her ute.

Ytterligere informasjon får man ved å gå inn på Færder nasjonalparks hjemmeside .

Kristiansen ønsker at publikum skal få vite hva slags natur de går i og opprinnelsen til denne.


 

 

Publisert 27.09.2005

Dette heftet er først og fremst kommet til ved initiativ fra Øyolv Sandvik, tidligere rektor ved Hvasser skole. Det er Sandvik som har vært ildsjelen bak å samle og ta vare på stoffet, og han har skaffet de nødvendige midler for å få heftet trykket.

Publisert 27.09.2005

Heftet inneholder sanger og dikt fra 1900-tallet om Hvasser. Heftet koster kr. 50,-, og er å få kjøpt i Servicetorget

Publisert 27.09.2005

En bok med bilder fra Tjøme og Hvasser samt øyer og skjær omkring.

Publisert 05.12.2012
Los på Hvasser

Hvasser og Brøtsø Historieforening har kommet ut med en ny bok om losvesenet: Los på Hvasser - smått og stort fra loslivet.Redaktør er Einar Chr. Erlingsen. billedredaktør er Kari Sundsåsen. Innholdet er i hovedsak basert på materiale fra Egil Jahre, Thor Pedersen og Asbjørg Økland.

Publisert 27.09.2005

Hvasser og Brøtsø Historieforening sitt hefte som forteller om hvordan det var å vokse opp på Hvasser før og under krigen.

Publisert 03.09.2010

Dette er en publikasjon som hjelper deg til å finne friluftsområdene i Østfold- og Vestfoldskjærgården. Her finner du også masse informasjon om de forskjellige stedene.

Publisert 27.09.2005

Heftet er blitt til som et resultat av Tjøme kulturkontors prosjekt kalt: "Turismens kulturhistorie i Vestfold, sommergjester og pensjonatdrift". Forfatter av heftet er Trine Hanson, og det er til salgs i Servicetorget for kr. 70,-.

Publisert 27.09.2005

Hvasser & Brøtsø Historieforening er kommet ut med heftet som forteller om havna før og nå - liv og virksomhet. Heftet ligger ute for salg i Servicetorget og koster kr. 120,-.

Publisert 27.09.2005
Sjøbrott og nybrått

Boken er utgitt av Tjøme Landbrukslag ved 100-års jubileet i 1995.

Publisert 27.09.2005

Heftet som er utgitt av Hvasser og Brøtsø Historieforening, inneholder historien om skolene på Hvasser fra 1807 til i dag.

Publisert 27.09.2005

Boken med 86 Tjøme-portretter er til salgs i Servicetorget for kr. 275,-.

Publisert 27.09.2005
Tjøme Historielag sin årbok nr. 1 år 2000. Årboken er å få kjøpt i Servicetorget, og koster kr. 100,-.
Publisert 27.09.2005
Tjuma2

Tjøme historielag sin årbok nr. 2 år 2002.

Publisert 27.09.2005

Erindringsboken til Gøthe Gøthesen er nå til salgs i Servicetorget til kr. 150,-.

Publisert 03.09.2010

En historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjente nåtidsforhold. Med bygdekart, jordplansjer og 430 bilder.

Publisert 27.09.2005

Heftet med gamle Tjømebilder ble til etter at prosjektet kalt "Kystkultur" ved Tjøme kulturkontor var avsluttet.

Login for redigering