Interkommunalt samarbeid

Tjøme kommune deltar i 12-kommunesamarbeidet i Vestfold. 12k er et samarbeid mellom Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg, Stokke, Lardal, Larvik og Sandefjord kommune.
Totalt representerer samarbeidet ca. 206.000 innbyggere.

Formålet med samarbeidet er å utvikle tjenestetilbudet, samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk og være talerør for kommunale fellesinteresser i Vestfold.
Les mer om samarbeidet her: www.12k.no

Sist endret 14.04.2012
Login for redigering