Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Grepan Vest, PlanID 2016003, Tjøme kommune

friluftsområder.jpg - Klikk for stort bilde

Hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune har i møte den 10. mai 2017 (sak 45/17) vedtatt at følgende forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til  plan- og bygningslovens § 12:

Forslag til privat reguleringsplan for Grepan Vest,  planID 2016003,  gbnr 43/151,  i Tjøme kommune.
 
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for tre eneboliger med tilhørende anlegg. Eiendommen er ca 2,7 dekar stor, og ligger vest for gamle Grepan pensjonat, 120 meter fra sjø.  I Tjømes kommuneplan har ca. 2 dekar av planområdet formål LNF, mens resten har formål boligbebyggelse.  
 
Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Tjøme kommune, Kommunehuset, Rødsgata 36,
3145 Tjøme, samt på kommunens hjemmeside på internett. Her ligger også planbeskrivelsen
som gir en bred og grundig beskrivelse av planforslaget.
 
Evt. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes pr. post til Tjøme kommune, Rødsgata 36, 3145 Tjøme, eller  på mail til post@tjome.kommune.no
 
Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er satt til 1. oktober  2017.
 
Spørsmål til planforslaget kan rettes til Tjøme kommune, Bjørn Bjerke Larsen, tlf. 33 06 78 00.
 

 

Sist endret 16.08.2017
Login for redigering